Släktforska på den Estniska sidan!

Bland goda vänner letar vi bland de digitala estniska dokumenten.

Vi lär ut  datorkunskaper och forskning.

Sök dina rötter i Estland!

Tillsammans med Maela Jaanivald, EES Arhiiv, REL i Östra och Mellersta Sverige och Sensus fortsätter vi nu med en studiecirkel på temat släktforskning i Estland. Inriktningen är arkivforskning i Estland och i Sverige.

Tillsammans söker vi våra rötter, diskuterar, löser problem och fördjupar oss i vad som finns framförallt på nätet och hur vi hittar det.

Studiecirkeln startar 18 februari kl. 18.00 och fortsätter därefter på tisdagar.

Lokal: Estniska Hemmet ”Eesti Kodu”, Kungsvägen 12 (ingång från gården).

Anmälan telefon Maela 070 4874066, EES 016-147585, 073 7072152, mail: ees@leht.se, rel.kesk@gmail.com

Kursdagar: 16/4, 23/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5

Kostnad: Deltagande på kursen förutsätter medlemskap i EES eller REL.

Sök dina rötter i Estland!

 

Sök dina rötter i Estland!

Tillsammans med Maela Jaanivald, EES Arhiiv, REL i Östra och Mellersta Sverige och Sensus fortsätter vi nu med en studiecirkel på temat släktforskning i Estland. Inriktningen är arkivforskning i Estland och i Sverige.

Tillsammans söker vi våra rötter, diskuterar, löser problem och fördjupar oss i vad som finns framförallt på nätet och hur vi hittar det.

Studiecirkeln startar 16 april kl. 18.30 och fortsätter därefter på tisdagarna.

Lokal: Estniska Hemmet ”Eesti Kodu”, Kungsvägen 12 (ingång från gården).

Anmälan telefon Maela 070 4874066, EES 016-147585, 073 7072152, mail: ees@leht.se, rel.kesk@gmail.com

Kursdagar: 16/4, 23/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5

Kostnad: Deltagande på kursen förutsätter medlemskap i EES eller REL.

Det finns idag cirka 10.000 personer födda i Estland[1] bosatta i Sverige. Kontakterna mellan Estland och Sverige har dock månghundraåriga anor, och Estland (som bara haft korta perioder av självständighet[2]) har, liksom Finland, sedan 1200-talet haft en svensktalande befolkning i skärgården och längs Östersjökusten[3]. Andra världskriget visade sig dockm vara ödesdigert för den svenska befolkningen i Estland. Sovjetunionen erövrade Estland 1940, och Rågöarna, Nargö och Odensholm tömdes på svensk befolkning undan sovjetiska militärbaser. I deporteringarna 1941 deporterades också många estlandssvenskar förutom etniska ester. Då tyskarna anföll samma år mobiliserade Sovjetunionen 300 estlandssvenskar, varav cirka en tredjedel överlevde kriget. I och med den tyska erövringen kunde estlandssvenskarna återvända till de öar de deporterats från. Då den tyska krigslyckan vände började estlandssvenskarna fly undan de sovjetiska trupperna. Flykten började 1943 och skedde med båtar. Största delen flydde över Finska viken till Finland där de fortsatte sin färd till Sverige. Ormsö var det enda

English: Small coat of arms of Estonia. Offici...

område varifrån många av svenskarna åkte direkt till Sverige. År 1943 kom Sverige överens med Tyskland om att förflytta 780 sjuka estlandssvenskar till Sverige och 1944 avtalades om att flytta alla kvarvarande estlandssvenskar. I det sista skedet anlände ännu 3 335 estlandssvenskar. Totalt flydde cirka 7 000 estlandssvenskar till Sverige, bland dem också etniska ester. Självklart betyder det att antalet svenskar med estländska anor är mycket större än antalet som är födda där.

Det finns en handledning om hur man släktforskar i estländska källor på G-gruppens hemsida

Sök dina rötter i Estland!

Inbjudan

Sök dina rötter i Estland!

Tillsammans med Maela Jaanivald, EES Arhiiv. REL i Östra och Mellersta Sverige och Sensus genomför vi en introduktion till forskning. Inriktningen är arkivforskning i Estland och i Sverige.

Vi ser på forskning kring historia.

På bakgrunden till släktforskning.

Vilka är arkiven och hur kommer vi dit.

Introduktion till vad som finns på nätet och hur det går till vid en enkelt sökning i databaser.

Introduktionen startar 19 mars kl 18.30,

efterföljs av möten 26 mars och 2 april.

Lokal Kungsvägen 12 ingång från gården Eesti Kodu

Anmälan telefon Maela 070 4874066,

EES 016-147585, 073 7072152.

mail ees@leht.se

Introduktionen är kostnadsfri.

Därefter inbjuds till en fördjupning i cirkelform.

Arangörer: Vänortsföreningen, Sensus, EES Arhiiv.