Estland i Sverige?

Det har gått 70år sedan slutstriderna i andra världskriget. Människor kom av  olika anledningar i kläm mellan krigsfronter. För esterna var upplevelsen av den första sovjetiska ockupationen 1939-1941 skrämmande. Inte heller var den påföljande tyska ockupationen i längden något att jubla över. När röda armen i september återbesatte Estland valde många att fly vart det var möjligt. Flykten över havet till Finland och Sverige var möjlig för den som fan plats på en båt. Vad som helt fick duga till och med det nästan omöjliga att i roddbåt korsa Östersjön.

Framför fronten vandrade många mot Tyskland som upplevdes som et bättre alternativ i jämförelse med Stalins. Den största estniska flyktinggruppen kom att hamna i Tyskland. Estländare tvångs rekryterade till fabriker in det tredje riket fanns redan tidigare utspridda över Europa. Efter krigsslutet delades Tyskland upp i fyra zoner. Det var inledningen till att ester flydde vidare till och mellan västmaktens zoner.

I på västsidan i Europa fanas flyktingläger som mer eller mindre förvandlades till nationella getton de kallades Displaced persons camp DP. Förhållandena varierade och kunde sträcka sig mellan  bra och gräsliga. Lägren hade restriktioner. Varefter tiden gick fick människor uppehållstillstånd i olika länder.

Mellan 1947 och 1953 mottog

Belgien 20,000  lågavlönad arbetskraft och 22,000 från DP-läger

Storbritannien 86,000 från DP-lägrer, 115,000polacker och 12,000 ukrainare

Kanada 157,687 från DP-läger

Australien 182,159 från DP-läger, främst polacker och balter

Israel mer än 652,000 fram till 1950

Frankrike 38,157, Venezuela 17,000, Brasilien 29,000, Argentina 33,000

USA var sist att tillåta invandring,man tog emot  400,000 från DP-läger  och där inräknades 138,000 judar från Östeuropa.

DP-lägren stängdes 1952 medan lägret i Föhrenwald stängdes 1957 and Wels stängdes 1958.

Det kom även människor till Sverige från DP-lägren vilket höll antalet ester stabilt trotts att många estländare emigrerade/flydde  vidare.

Det handlar om många människor som rycktes upp från sina rötter. Kulturer och samhällen som utraderades. Under sovjets förtryck och idéer in att skapa homo sovjeticus utplånades små folkgrupper och allt som inte var det ideala ryska/sovjetiska.

De som fick bosätta sig i olika länder vad har dessa krigsflyktingar lämnat för av tryck där de hamnade?

Vad har vi de estniska flyktingarna och deras barn gjort för avtryck i Sverige?

Hur har majoritets-Sverige  hanterat vårt arv?

Skrivs det om oss eller har vi fått plats att synas och höras nu när andra grupper pockar på uppmärksamhet.

Behövs det en grupp som arbetar med att bevara och förmedla vår historia, eller kan det kvitta?

Mihkel Nõmm

Kommentarer inaktiverade för Estland i Sverige?
%d bloggare gillar detta: